Monday, August 31, 2009

Mga Makasaysayan Pook sa Ating Bansa

MAKASAYSAYANG POOK- Ang tawag sa isang lugar kung saan naganap ang isang mahalagang pangyayari sa kasaysayan.


RIZAL SHRINE SA CALAMBA- Itinuturing na makasaysayn ang Rizal Shrine sa Calamaba Laguna sapagkat dito lumaki si Dr. Jose Rizal.


RIZAL SHRINE SA DAPITAN- matatagpuan sa Zamboanga del Norte. Sa lugar na ito ipinatapon si Rizal ng pamhalang Espanyol dahil sa isang kasalanan ibinintang sa kanya


FORT SANTIAGO-Nasa Intramurros, Maynila. Dito ikinulong ng mga Espanyol si Rizal bago barilin sa Bagumbayan ( Luneta)

RIZAL PARK- Matatagpuan sa Luneta sa Maynila. Dito binaril ng mga sundalong Espanyol si Rizal noong ika-30 ng Disyembre 1896.


AGUINALDO SHRINE-Sa kawit Cavite matatagpuan. Ito ang bahay ni Emilio Aguinaldo. Sa balkonahe ng bahay na ito ini hayag ni Heneral Aguinaldo ang kalayaang Pilipinas noong ika- 12 ng Hunyo 1898.Kasabay nito ang pagwagayway ng watawat ng Pilipinas sa unang pagkakataun. Sa pagkakataon din ito unang pinatugtog ang Himig ng Lupang Hirang ang ating pambansang awit.

PUGADLAWIN-matatagpuan sa Lungsod ng Quezon. Dito naganap ang makasaysayan Sigaw sa pugad lawin noong ika-23 Agosto 1896.

KRUS NI MAGELLA- Sa Lungsod ng Cebu matatagpuan. Isang replikan nalamang ang makikita sa loob ng gusali. May walong dingding o hugis octagon

PALASYO NG MALACANANG- matatagpuan sa Maynila. Ito ay opisyal na tirahaan ng Pangulo ng Pilipinas. Itnayo ito noong panahon ng pananakop ng mga Espanyo.


SIMBAHAN BARASOAIN- Malolos Bulacan matatagpuan, Sa Simbahang ito unang nagpulong ng mga hinirang na kinatawan sa Kongreso ng Malolos noong ika15 ng Setyembre 1898. Dito Binuo ang saligang batas ng Malolos sa pamumuno ni Felipi Calderon.


CORREGIDOR- Sa isang pook ng look ng Maynila ang Corregidor. Ito ay sakop Cavite. Naging tangulan ito ng mga Pilipino nang sakupin ng mga Hapones ang ating bansa .Ang mga sundalong Pilipino at Americano ay magkasamang lumaban sa mga sundalong Hapones.. Ipinamalas nila ang kanilang tapang at galing sa pakikipaglaban.

DAMBANA NG KAGITINGAN- Samat Bataan. Isang malaking krus . ito ay itinayo bilang parangal sa mga sundalong Pilipino at Amerikanona lumaban sa mga Hapones noong ikalawang Digmaan Pandaigdigan.


EDAS SHRINE- makikita sa Edsa Shrine sa panulukan ng Ortigas Avenue at Edsa. Nakahara pang dambana sa Edsa.
Paglang sa Makasaysayn Pook

Sumunod sa mga babala o paalalang nakapaskil
Huwag hawakan o galawin ang anumang bagay na naka display nang walang pahintu;lot.
Huwag kumuha ng mga bagay na nak-display.
Huwag pagtawanan o gawing paksa ng biruan ang anumang makikita.
Huwag sulata ang mga pader o dingding
Panatilihing ang kalikisan at kaayusan ng buong kapaligiran